Selecteer een pagina

BuroSTUB werkt aan Woonvisie gemeente Beek

BuroSTUB is bezig met de Woonvisie voor de gemeente Beek. In 2035 is meer dan de helft van de bevolking 65 jaar of ouder. Daar tegenover staat dat 75% van de woningvoorraad bestaat uit gezinswoningen. Er is dus wel een serieuze opgave. Gelukkig heeft de gemeente ook... Lees meer

BuroSTUB draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving door het creëren van aangename plekken.

Iedere opgave wordt benaderd vanuit een groter perspectief en bekeken in relatie tot de omgeving.

BuroSTUB is een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in ruimtelijke opgaves binnen het stedelijk gebied.

Wij houden ons bezig met ontwerpend onderzoek, stedenbouw, ontwerp van de openbare ruimte en ruimtelijk advies. Bij ons staat de gebruiker altijd centraal.

BuroSTUB wil bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving door het creëren van aangename plekken. Dit gebeurt door het toevoegen van zowel ruimtelijke kwaliteit als verblijfskwaliteit.

Het is onze uitdaging om altijd meer aan een opgave toe te voegen dan louter een ruimtelijke vertaling van het programma. Belangrijk hierbij is een goede analyse van de vraag en het programma om te komen tot de daadwerkelijke opgave.

Onze kracht is dat een ontwerp nooit eenzijdig wordt benaderd. Iedere opgave wordt benaderd vanuit een groter perspectief en bekeken in relatie tot de omgeving. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de specifieke kwaliteiten van de locatie in relatie tot de gebruiker.

Om een kwalitatief product te garanderen wordt per opgave bekeken welke expertises gevraagd worden. BuroSTUB werkt daarom samen met verschillende bureaus die aanvullend zijn op stedelijk ontwerp en uitblinken in hun specialisme zoals architectuur, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening, projectmanagement en planologie. Met een goede samenwerking kan iedere opgave worden aangepakt.

Wie is Martijn van Bussel?

Martijn van Bussel, is stedenbouwkundige, studeerde Bouwkunde aan de TU/e in Eindhoven waar hij in 2003 zijn Master in stedenbouw heeft behaald.

Nadat hij ongeveer 4 jaar als ontwerper actief is geweest bij bureaus in Almere en Maastricht, heeft hij als stedenbouwkundig adviseur 5 jaar gewerkt voor achtereenvolgens de gemeenten Venlo en Sittard-Geleen.

Zijn ervaring bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven vormen de basis om in 2011 BuroSTUB op te richten.

Naast zijn werk voor buroSTUB is Martijn ook actief binnen het onderwijs. Zo geeft hij les aan de Breda University of Applied Sciences, en is hij actief geweest voor de Zuyd Hogeschool in Heerlen en de Academie van Bouwkunst in Maastricht.

STUB is Limburgs voor stof. Stof is materie. Met onze ontwerpen doen wij niets anders dan het ordenen van materie.

STUB is in de informatica een eerste, tijdelijke, versie van een functie. Deze legt de basisfunctionaliteit vast en wordt vervolgens steeds verder uitgebreid. Deze basis is echter wel van essentieel belang voor een goed vervolg. Ons ontwerp vormt ook een basis voor de ontwikkeling van een plek en is daarmee het uitgangspunt dat vervolgens door het gebruik verder door ontwikkeld.

STUB staat ook voor de ouderwetse stofjas. Deze werd vroeger gedragen aan de tekentafel. De stofjas symboliseert het vak van de ontwerper als een ambacht.

buroSTUB Stedelijk Landschap

Swalmerstraat 39a
6041 CW Roermond

Torenallee 45 (Glasgebouw)
5617 BA Eindhoven

06-146 596 37
info@burostub.nl


Pin It on Pinterest

Share This