Selecteer een pagina

BuroSTUB ondersteunt Heusschen+Copier bij het opstellen van de casco gebiedsvisie voor Brunssum Oostflank. Dit gebied van 360 hectare gaat flink op de schop om grootschalige economische ontwikkelingen mogelijk te maken.  Er komen betere verbindingen, een facelift voor bedrijventerreinen, nieuwe bedrijfskavels en meer ruimte voor groen, energieopwekking en recreatie. Deze gebiedsvisie wordt in de komende jaren verder ingevuld.

Pin It on Pinterest

Share This