Selecteer een pagina

BuroSTUB is bezig met de Woonvisie voor de gemeente Beek. In 2035 is meer dan de helft van de bevolking 65 jaar of ouder. Daar tegenover staat dat 75% van de woningvoorraad bestaat uit gezinswoningen. Er is dus wel een serieuze opgave. Gelukkig heeft de gemeente ook duidelijke ambities!

Pin It on Pinterest

Share This