Selecteer een pagina

BuroSTUB heeft gewerkt aan de gebiedsvisie voor Chemelot e.o. Een traject waarbij in nauwe samenwerking tussen Gemeenten, provincie en Chemelot is gekeken hoe de doorontwikkeling van Chemelot kan aansluiten bij de bestaande gebiedskwaliteiten (economisch, stedelijk en landschappelijk). Daarin worden de afzonderlijke visies en ontwikkelingen in groter (ruimtelijk) verband bezien en met elkaar in verband gebracht en wordt onderzocht hoe de ontwikkelingen elkaar zodanig versterken dat het geheel groter is dan de som van de afzonderlijke delen.

 

Pin It on Pinterest

Share This