Selecteer een pagina
Je_Zal_Er_Maar_Wonen1_buroSTUB
Je_Zal_Er_Maar_Wonen2_buroSTUB
Je_Zal_Er_Maar_Wonen4_buroSTUB
Je_Zal_Er_Maar_Wonen3_buroSTUB
Je_Zal_Er_Maar_Wonen5_buroSTUB
Je_Zal_Er_Maar_Wonen6_buroSTUB

Je Zal Er Maar Wonen

Ontwerpend Onderzoek Р2016

Zuid-Limburg kent een sterke ambitie om de kenniseconomie uit te bouwen met de Brightlands Chemelot Campus in Geleen als troef. Hiervoor worden duizenden kenniswerkers uit de hele wereld aangetrokken. Een bijzondere groeiopgave. Gelijktijdig loopt zoals in heel Zuid-Limburg het aantal inwoners van de Westelijke Mijnstreek terug. Minder mensen betekent minder behoefte aan woningen met een grote transformatieopgave in de bestaande woningvoorraad tot gevolg.

In dit ontwerpend onderzoek zijn de economische potentie als top-technologische regio en de demografische verandering met elkaar in verband gebracht. Dit om te kijken of de combinatie van de krimp- en groeiopgave de regio een nieuw perspectief kan bieden, met de woningvraag van kenniswerkers als vliegwiel voor de transformatieopgave in de bestaande woningvoorraad.

Het onderzoek is gefinancierd door gemeente Sittard-Geleen, gemeente Beek, gemeente Stein, gemeente Venlo, Sabic, Rabobank Westelijke Mijnstreek, LED 2020 en Stimuleringsfonds Creatieve IndustriePin It on Pinterest

Share This