Selecteer een pagina
Donderberg1_buroSTUB
Donderberg2_buroSTUB
Donderberg4_buroSTUB
Donderberg3_buroSTUB

Donderberg, Roermond

Stedenbouwkundig plan – 2016

In opdracht van WonenZuid is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor een inbreidingslocatie op de Donderberg te Roermond. De locatie is gelegen aan de overzijde van het wijkwinkelcentrum van Donderberg. Daarom is een front gemaakt van woningen met hogere gevels aan de Donderbergweg.

In het midden van het plan is een groene ruimte met parkeren gesitueerd. Het parkeren is hier bewust gecentreerd, waardoor het goed bereikbaar is en het ruimtebeslag zoveel mogelijk beperkt blijft. Een groot deel van de nieuwe woningen is aan deze ruimte gelegen, waardoor bewoners aan het openbaar groen wonen. Ook de bestaande woningen aan de Saturnusstraat , ten oosten van het plangebied, zijn er op geori├źnteerd. Bij alle nieuwe woningen is er een groenstrook tussen de entree van de woningen en het parkeren.

De wijk kent een orthogonale structuur van voetgangersverbindingen door de wijk. In aansluiting hierop komt er een groene voetgangersdoorgang tussen beide appartementenblokken aan de noordzijde van het plan, die een functie heeft op het niveau van de gehele wijk. De inrichting van de openbare ruimte sluit ook aan bij beide appartementengebouwen, waardoor deze meer bij de groene ruimte worden betrokken. Daar waar bomen gekapt moeten worden, vindt compensatie plaats in het binnengebied tussen de parkeervakken.Pin It on Pinterest

Share This