Selecteer een pagina
Belfeld_Hamar1_burostub
Belfeld_Hamar2_burostub
Belfeld_Hamar3_burostub
Belfeld_Hamar5_burostub
Belfeld_Hamar4_burostub

De Hamar, Belfeld

Ruimtelijk-functioneel kader – 2010

Centraal in Belfeld is de Hamar gelegen. Een sporthal met enkele multifunctionele ruimten en aangelegen een bibliotheek. Deze voorziening heeft een belangrijke plek in de gemeenschap en om dit te versterken is het plan ontwikkelt om het complex om te vormen tot multifunctioneel centrum. Voor de herontwikkeling van de Hamar is een ruimtelijk-functioneel kader opgesteld met daarin de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de architect. Belangrijke aspecten hierbij zin de inpassing in de dorpsstructuur, de benadering van het gebouw, het ruimtelijk relatieschema op basis van de functies en de gewenste uitstraling.

Op basis van de vertaling van het ruimtelijk-functioneel kader heeft de architectenselectie plaatsgevonden. Het eindresultaat wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd.

2010 – dienstverband Gemeente Venlo ©

Pin It on Pinterest

Share This