Selecteer een pagina
Vrangendael01_burostub
Vrangendael02_burostub
Vrangendael04_burostub
Vrangendael03_burostub
Vrangendael05_burostub

Hart van Vrangendael, Sittard

Stedenbouwkundig plan, Sittard – 2017

Samen met het Wijkplatform Vrangendael en de gemeente Sittard-Geleen is door buroSTUB een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de herontwikkeling van het Hart van Vrangendael. In deze visie is een beeld geschetst hoe met de locatie omgegaan kan worden voor zowel de periode direct na de sloop van de bebouwing als de verdere toekomst.

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit 2 clusters van woonbebouwing in een parkachtige setting. In totaal zijn 23 grondgebonden woningen in het ontwerp opgenomen binnen de 2 woonblokken. Er is bewust gekozen om de nieuwe woningen een bijzondere uitstraling te geven die past bij het wonen in een groene omgeving. Als thema is daarom gekozen voor “het witte wonen in het groen”. Op deze manier gaan de clusters naadloos op in het parkontwerp en maken optimaal gebruik van de bijzondere ligging in de parkachtige omgeving.

Aanvullend op het stedenbouwkundig plan zijn kaders opgesteld om te komen tot een goede inpassing van de woningen in het park.
Als thema voor de woningen is gekozen “het witte wonen in het groen”. De woningen krijgen een moderne eigentijdse uitstraling met wit als basiskleur. Belangrijk is dat de woningen een individueel karakter krijgen maar ook als totaalensemble goed herkenbaar zijn.Pin It on Pinterest

Share This