Selecteer een pagina
Sittard_sanderbout1_burostub
Sittard_sanderbout2_burostub
Sittard_sanderbout5_burostub
Sittard_sanderbout4_burostub
Sittard_sanderbout3_burostub

Sanderbout, Sittard

Stedenbouwkundig plan – 2014

Het wijkverbeteringsproject MijnZuid voorziet in herontwikkeling van Thienbunder, herstructurering van Achtbunder en renovatie van Sanderbout. Binnen deze renovatie dient echter wel ook een verdunning van het woonprogramma plaats te vinden. Aangezien Sanderbout is aangemerkt als beschermd stadsgezicht, is het een gecompliceerde opgave om bebouwing weg te nemen zonder dat de stedenbouwkundige structuur hiermee wordt aangetast. Zorgvuldig is gekeken waar ruimte gecreëerd kon worden zodat met behoud van karakteristiek de wijk kan voldoen aan de bestaande eisen van bewoners omtrent wooncomfort, parkeren en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. Om de nieuwe ingrepen goed aan te laten sluiten bij de bestaande karakteristieke bebouwing is een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de bebouwde en onbebouwde omgeving.

Pin It on Pinterest

Share This