Selecteer een pagina
Teuniswijk_burostub01
Teuniswijk_burostub04
Teuniswijk_burostub03
Teuniswijk_burostub02

Sint Teuniswijk, Venlo

Stedenbouwkundig plan & ruimtelijke kaders, Venlo – 2017

Woningcorporatie Woonwenz is voornemens het complex Teuniswijk in Venlo te herstructureren. Hiervoor worden 126 woningen in de vorm van portiekflats vervangen voor ongeveer 70 grond gebonden woningen.
De huidige portiekflats vormen een dissonant in de bestaande stedelijke structuur. In het nieuwe plan is daarom gezocht naar een betere aanhaking op de directe omgeving. De omliggende wegen worden begeleid en op de hoeken komen accenten. Centraal in het gebied komt een groene as die parkachtig wordt ingericht. Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande doorgaande weg uit het plan gehaald. Hierdoor ontstaat een autovrij binnengebied met een hoge woon- en leefkwaliteit.

 

 

 Pin It on Pinterest

Share This