Selecteer een pagina
Sportzone-openbareruimte_buroSTUB
Sittard_Sportzone3_buroSTUB
Sittard_Sportzone2_buroSTUB
Sittard_Sportzone4_buroSTUB

Sportzone Limburg, Sittard

Begeleiding inrichting openbare ruimte – 2013

In Sittard wordt momenteel de Sportzone Limburg ontwikkeld. Met de aanwezigheid van de atletiekbaan, de hockeyvelden en het voetbalstadion was er al een goede basis en met de komst van de topsporthal en het sportopleidingscentrum is de eerste aanzet tot topsportomgeving reeds gemaakt. De grote nieuwe gebouwen zijn imposant in omvang en zijn bepalend voor de beleving van de openbare ruimte. Het ontwerp van de openbare ruimte moet hier op een goede manier op inspelen. Het unieke ontwerp van Maurer United Architects doet dit op een formidabele wijze. Het is gebaseerd op een track field waarbij het lijnenspel is vertaald naar witte en zwarte banen. Deze banen vormen een spel zodat de openbare ruimte gaat werken als verbinder tussen de gebouwen. In het lijnenspel zijn spelelementen opgenomen zodat de ruimte ook daadwerkelijk gaat fungeren als een sportzone. Vanuit de Gemeente Sittard-Geleen is door buroSTUB het ontwerp begeleid en uitgewerkt tot definitief ontwerp.

2013 – ontwerp openbare ruimte van Maurer United Architects

Pin It on Pinterest

Share This