Selecteer een pagina

BuroSTUB heeft de selectie gewonnen voor het stedenbouwkundig plan voor de Piushof en de VMBO-locatie. De gemeente Peel en Maas en WonenLimburg zijn voornemens beide locaties de komende jaren te herontwikkelen. Voor de Piushof betekent dit de sloop van 72 sociale huurwoningen, hiervoor komen ongeveer 60 woningen terug met een gedifferentieerd programma. Dit programma en het stedenbouwkundig ontwerp worden in samenwerking met de omwonenden en eventuele toekomstige bewoners gevormd. Op de VMBO-locatie is het programma nog niet uitgekristalliseerd. Onderdeel van de opgave is hier het komen tot een ontwikkelingsvisie met een programma dat aansluit bij de locatie. Hierbij wordt ook gekeken welke gebouwen ingepast kunnen worden en welke niet.

 

Pin It on Pinterest

Share This